FR  •  NL  

WELKOM

BELANGRIJK !!!

Permanenties vanaf maandag 2 november 2020.

Download meer informatie

DE KANTOREN VAN BINHÔME ELSENE EN UKKEL
ZIJN VERHUISD SINDS 14 MAART 2019

BinHôme CVBA  is nu verspreid over een enkele locatie:
Emile Clausstraat 63 – 2e verdieping
1180 Brussel

Tel. : 02 486 69 00
Email : info@binhome.brussels
Website : www.binhome.brussels
 Onthaal permanentie 

BinHôme CVBA is een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) die op 16 december 2015 werd opgericht. Ze is ontstaan uit de fusie van twee sociale huisvestingsmaatschappijen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Ukkelse Huisvestingsmaatschappij en de Elsense Haard. Het woningbestand van BinHôme is gelegen op het grondgebied van de gemeente Ukkel en de gemeente Elsene.

In afwachting van het online gaan van een nieuwe website vindt u hieronder essentiële informatie en een kort overzicht van de te ondernemen stappen bij de zoektocht naar een woning.

Contacteer ons gerust voor bijkomende informatie.

VOORSTELLING

De sociale huisvesting is een alternatief voor de private huisvesting dat tegemoet komt aan de behoeften van personen in moeilijkheden. Er wordt huisvesting aangeboden onder de vorm van huizen en appartementen, zowel voor alleenstaanden als voor gezinnen.

Onze belangrijkste taak is het beheer van een woningbestand van meer dan 2500 sociale en middelgrote woningen. De woningen zijn gelegen in het Brussels Gewest op het grondgebied van de gemeentes Ukkel en Elsene. We stellen ze ter beschikking van de bovenvermelde personen tegen een huur die aangepast is aan hun inkomen. De wachtperiode voor de toewijzing van een sociale woning is lang, dikwijls meerdere jaren. De aanvragen zijn immers heel talrijk.

U wilt u kandidaat stellen voor het huren van een sociale woning? U bezorgt ons enkele documenten en dan kunnen we een dossier op uw naam openen indien u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

U wordt vervolgens ingeschreven als “kandidaat-huurder”. Op basis van uw situatie zullen u voorrangspunten worden toegekend. Onze maatschappij zal u een woning voorstellen wanneer u de meeste voorrangspunten verzameld hebt en een plaats bovenaan de lijst hebt verkregen.

BinHôme CVBA is een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) erkend door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).